Wysłane przez dnia 6 Wrz, 2015 w: Wspólnota

W czwartek 3 września odbyło się spotkanie Lidera projektu oraz przedstawicielki WBO z zespołem prowadzącym zadanie w Zarządzie Zieleni Miejskiej. W zebraniu uczestniczyła prof. Alina Drapella-Hermansdorfer. Przedstawiony został harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony przez Zamawiającego z firmą Creoprojekt, która wygrała przetarg. Wynika z niego, że brakuje 1 100 tys. złotych na realizację całego zakresu prac. Problem w tym, że wykracza on poza planowany zakres I etapu. Propozycja dotyczyła rezygnacji z mamuta, wycenionego na 900 tys.złotych oraz skupienia uwagi na małym obszarze, za to w pełnym wymiarze infrastruktury (ścieżki, ławki, itp). Projektant zasugerował, żeby w nawierzchni umieścić płyty z odciskami łap mamuta, jako ślad po wymarłym gatunku…

Share