Wysłane przez dnia 2 Wrz, 2015 w: Mamutanci, Rada Osiedla, WBO, Wspólnota

Nie byli herosami. Na ulicy nie wyróżniali się niczym szczególnym. Ot, zwykli ludzie, dla jednych bliscy, kochani, szanowani, dla innych po prostu sąsiedzi lub znajomi z widzenia.

NASI PROFESOROWIE − Oporowscy Pionierzy.

Ileż potrzebowali wiary, nadziei i determinacji, żeby we wrocławskim morzu ruin zobaczyć miejsce dla siebie. Żeby pod ochroną Straży Akademickiej wyruszać na pierwsze wykłady i nauczać pokolenie ciężko doświadczone przez wojnę. Żeby zapuścić korzenie w obcej glebie i wydać w niej owoce.

Nie byli herosami. Ale stali się solą tej ziemi. Wytrwali, niezłomni, niczym graby   kojarzone przez druidów z hartem ducha, etyką, obowiązkowością oraz wzniosłymi aspiracjami.

W listopadzie tego roku roku środowisko naukowe Dolnego Śląska obchodzić będzie 70. rocznicę przekształcenia Uniwersytetu Wrocławskiego w polską uczelnię wyższą. My, Oporowianie od roku przygotowujemy się do posadzenia drzew pamięci na Polanie Profesorów w tej części parku Mamuta, którą nazwaliśmy Gajem Akademickim. Będzie to  70 grabów, bo niemal tyle nazwisk udało nam się ustalić. Bo tyle lat minęło od ich przybycia na te ziemie. Ze względu na położenie linii wysokiego napięcia przeznaczyliśmy dla nich polanę przed mostem jazowym – miejsce przyszłych spotkań i festynów osiedlowych.

Dzięki Fundacji Ekorozwoju udało się uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 12 tysięcy złotych, co z trudem pokryje koszt zakupu drzew oraz palików. Liczyliśmy, że do dnia 24 października Zarząd Zieleni Miejskiej uporządkuje teren przed mostem jazowym w ramach środków, którymi administruje w ramach WBO. De facto są to środki przyznane nam,  Wrocławianom na realizację parku Mamuta i sprzątanie było ujęte jako pozycja kosztorysu. Niestety, po wyborze wysoce niekorzystnej dla nas oferty na realizację projektu (ponad dwukrotnie wyższej od  podanej przez drugiego Oferenta) – pierwszy sygnał z ZZM dotyczył braku funduszy na wykonanie założonego programu (bliższe informacje na www.parkmamuta.pl oraz na Facebooku).

Nie jesteśmy herosami. Ale pozostajemy wierni tym wartościom, które stanowią nasze lokalne dziedzictwo. Dlatego

w dniu 24 października o godzinie 10.00 w kościele św. Anny przy ul. Stanki odbędzie się msza święta w intencji naszego środowiska akademickiego; potem zaś  

– na godzinę 11.30 Rada Osiedla, Rada Parafialna oraz liderzy projektu z Fundacji Ekorozwoju zapraszają Wszystkich na Polanę Profesorów – pomiędzy ul. Bukowskiego a mostem jazowym do parku Grabiszyńskiego. Z łopatami, z kanapkami, z dobrym humorem. Jeśli zajdzie potrzeba, to z parasolami… A także z wiarą i nadzieją, że Urząd Miasta zechce ten dzień święcić razem z nami.

Do sadzenia drzew pamięci zapraszamy każdego, któremu ta sprawa leży na sercu. Szczególnie gorąco powitamy rodziny, wychowanków i znajomych pierwszych oporowskich Profesorów, członków Straży Akademickiej, wszystkich, którzy pod Ich kierunkiem studiowali we Wrocławiu w pionierskich latach po wojnie, władze wrocławskich uczelni,  pracowników nauki, którzy tu i teraz kontynuują akademickie tradycje Oporowa oraz Grabiszyna-Grabiszynku, studentów. Zapraszamy naszych sąsiadów zza Ślęży, z którymi w zeszłym roku „graliśmy w zielone”, z którymi łączy nas Aleja prof. Eugeniusza Romera a niebawem – największy kompleks zieleni na południu miasta: wielki wrocławski Park Pamięci.

Podejmujemy się tego podobnie, jak nasi Pionierzy. Bez wsparcia z zewnątrz, bez taryfy ulgowej. Dlatego tak ważna jest każda podpowiedź, każda forma pomocy, każda  deklaracja podczas Pikniku Oporowskiego na listach przygotowanych przez przedstawicieli Rady Osiedla. Prosimy o zgłaszanie się do Rady Osiedla i na stronę www. Niech Panie przygotują coś ku pokrzepieniu ciała. Niech Panowie dowiodą, że nie obcy im wysiłek fizyczny. Niech nasza młodzież zapamięta ten dzień!

Share