Wysłane przez dnia 20 Mar, 2015 w: Projekt, WBO

Zgodnie z umową koncepcja zagospodarowania parku zostaje przekazana do Zarządu Zieleni Miejskiej. Dokumentacja obejmuje inwentaryzację architektoniczną, dendrologiczną oraz część projektową dla całego pasa zieleni nad Ślęzą – od mostu przy ul. Solskiego do planowanej przeprawy mostowej na przedłużeniu Alei Piastów. Techniczny opis stanu zagospodarowania terenu, poparty zdjęciami oraz pomiarami stert śmieci koniecznych do usunięcia, ujawnia w całej rozciągłości poziom degradacji tego obszaru. Staje się on najbardziej widoczny w miesiącach zimowych, kiedy opadną wysokie trawy oraz miłosierna zasłona liści. Nawet pod drzewkami posadzonymi w październiku ubiegłego roku pojawiły się ślady libacji. Od tego punktu wyjścia do osiągnięcia stanu projektowanego dzieli nas jeszcze długa droga, która będzie wymagała determinacji i wsparcia ze strony mieszkańców.

Share