Wysłane przez dnia 16 Sty, 2014 w: Rada Osiedla, WBO

Posiedzenie Rady Osiedla. Zapada decyzja o zgłoszeniu terenów nieużytków nad Ślęzą do zagospodarowania na tereny rekreacyjne. Pomysł nawiązuje do inicjatywy zgłoszonej do WBO 2013 przez Mariusza Hermansdorfera i grupę doprzodu. Koncepcja budowy parku rzeki Ślęzy na Oporowie nie została dopuszczona do głosowania ze względów formalnych. Zgodnie z ideą parku, który na siebie zarabia przewidziano tu bowiem realizację koła wodnego na jazie, a więc w obszarze rzeki, który nie podlega Urzędowi Miasta. Wbrew oczekiwaniom, nie ukazały się też stosowne regulacje prawne dotyczące zakupu energii od prosumentów. Ustalono więc, że nowy wniosek będzie bazować na innych przesłankach merytorycznych oraz doświadczeniach z pierwszej edycji WBO.

Równolegle jest rozpatrywany projekt udostępnienia mieszkańcom stawu przy ul. Harcerskiej.

Share