Wysłane przez dnia 1 Lut, 2021 w: Fundusz Osiedlowy, Mamutanci, Media, Projekt, Rada Osiedla, Wspólnota

Wokół Mamuta pojawiły się nowe urządzenia dla najmłodszych. To inwestycja z Funduszu Osiedlowego Oporowa. Jest to kolejny z etapów rozbudowy Parku Mamuta.

Fundusz osiedlowy powstał z inicjatywy Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Jest to narzędzie umożliwiające skuteczne działanie osiedli poprzez inwestycje służące mieszkańcom. Zasady programu są proste i klarowne, gdyż każde osiedle otrzymuje z budżetu miasta określoną pulę środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów. Można więc się  ubiegać o realizację niewielkich, ale potrzebnych inwestycji na swoim terenie. Integralną częścią działań jest przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych poprzedzających aplikowanie o przedmiotowe środki. Zarząd Osiedla Oporów ogłosił je na dzień 19 listopada 2019 r., poddając pod uwagę zostały trzy wnioski: dodanie urządzeń zabawowych dla małych dzieci i młodzieży na terenie przy boisku MCS (róg ul. Kadłubka i Al. Piastów); rozbudowa placu zabaw dla małych dzieci w ramach projektu Parku Mamuta; rewitalizacja skwerku na rogu ul Solskiego i ul. Bukowskiego Postawiliśmy na inwestycje, których realizacja miała zapełnić lukę w osiedlowej ofercie dla najmłodszych. A Państwo podzieliliście to zdanie. Takie stanowisko Rady Osiedla zostało przekazane do Urzędu Miasta. W procesie weryfikacji UM zaopiniował pozytywnie wszystkie wnioski, wskazując jedynie wniosek nr 1, jako jedyny możliwy do zrealizowania w ramach przyznanego budżetu. Pozostałe wnioski zostały przeniesione na listę rezerwowych, co w obliczu braku funduszy miało oznaczać brak realizacji. W myśl zasad subsydiarnego decydowania przez samorządy osiedlowe o realizacji osiedlowych inwestycji, na tym etapie strony postanowiły przystąpić do negocjacji, które z ramienia osiedla prowadziła Przewodnicząca Zarządu Dobrosława Binkowska. Po wspólnej weryfikacji zakresu rzeczowego zadania, a co za tym idzie i szacunku kosztów, podjęto decyzje o realizacji dwóch pierwszych projektów.

Realizacja drugiego zadania nastąpiła na podstawie istniejącego projektu Placu Zabaw dla Mamuciątek, będącego w dyspozycji ZZM wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę. Z propozycji osiedla usunięto zieloną samoczyszczącą toaletę, gdyż − jak wynika z informacji przedstawiciela ZZM − przewidziana jest instalacja toalety w tej lokalizacji w ramach programu miejskiego. W wyniku negocjacji powiększony został zakres rzeczowy i kosztowy o dodatkowe elementy infrastruktury i małej architektury tj. stojaki rowerowe, kosze i ławki itp. Tym samym możemy w roku 2021 zabierać nasze młodsze pociechy do Parku Mamuta, gdzie będzie coraz więcej możliwości rozrywki.

Share