Navigation Menu

Wniosek przechodzi

Wniosek przechodzi

Wysłane przez dnia 19 maja, 2014 w: WBO | 0 komentarzy

Zakończenie etapu opiniowania wniosków przez służby miejskie. Zespół weryfikujący projekty dopuszcza Ślężańskiego Mamuta do etapu konsultacji, ale pismo skierowane do lidera projektu nie napawa optymizmem. Wydaje się, że najwidoczniej rozpatrywano skróconą wersję wniosku, bez załączników dostarczonych w wersji papierowej.

więcej »

Koalicja Graj w Zielone!

Koalicja Graj w Zielone!

Wysłane przez dnia 5 maja, 2014 w: Rada Osiedla | 0 komentarzy

Posiedzenie Rady Osiedla Oporów. Zostaje podjęta uchwała nr XVIII/62/13 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie promocji projektu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Radni deklarują w niej: gotowość przystąpienia Osiedla Oporów do współpracy z Osiedlami: Grabiszyn-Grabiszynek oraz Gajowice, której celem jest wspólna promocja projektów złożonych w...

więcej »